Xà thép V75x8x2000 (03 ốp) lệch 2/3
Chất liệu: thép CT3 nhúng kẽm nóng, chiều dày trung bình lớp mạ 80µm